· 

Nytt designformulär

Vi har nu skapat ett nytt formulär som du beskriver din design av modellerna i kategorin "Egen design". Borta är Excel-formuläret och ersatt av ett webb-formulär som bör passa alla typer av webbläsare.